znajdź projektanta

Nowe logo Policji


28 / 05

Studio Idee Paweł Krzywda i Agata Korzeńska zwyciężyli w konkursie na spójne oznakowanie komend i komisariatów Policji w całej Polsce. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych oraz współpracy Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

W wyborze zwycięskiego projektu, sąd konkursowy brał pod uwagę trzy podstawowe kryteria. Oceniał jakość profesjonalną nadesłanych projektów, zgodność z założeniami opisanymi w warunkach konkursu, oraz (co najistotniejsze) wartości plastyczno-treściowe nadesłanych prac.Projekt logo zaproponowany przez Idee, w sposób twórczy, nowoczesny i syntetyczny odnosi się do istniejącego i zakorzenionego w świadomości obywateli wzoru odznaki policyjnej (gwiazdy ośmioramiennej). Odniesienie to jest czytelne, lecz osiągnięte znaczną transformacją i uproszczeniem środków plastycznych, co pozwala na intuicyjną identyfikację logo jako znaku Policji, lecz nie stanowi konkurencji dla istniejącego, używanego w zupełnie innych sytuacjach i funkcjonującego w zupełnie innej skali wzoru odznaki. Godło bardzo dobrze komponuje się z częścią literniczą, pozostając z nią w odpowiedniej czytelności. Plastyczne właściwości godła i części literniczej pozwalają również na ich oddzielne użycie z zachowaniem należytej czytelności i identyfikacji treściowej. W części opracowania pokazującej możliwości użycia znaku i jego adaptacji pokazano, że znak doskonale znosi skalowanie i wymagane transformacje. Zaproponowane koncepcje użycia znaku wokół budynków komend, w ich przestrzeniach, oraz na różnego rodzaju materiałach drukowanych pozostając na etapie opracowania koncepcyjnego pokazują, że zwycięzca konkursu doskonale posługuje się warsztatem plastycznym i jest w stanie wykonać kompleksowy, pozostający w estetyce korespondującej ze specyfiką Policji projekt wszystkich elementów opracowania końcowego.

- Nie chcieliśmy odzwyczajać ludzi od symbolu, który już się utarł w świadomości społecznej i jednocześnie nie chcieliśmy, aby system identyfikacji wizualnej był zbyt skomplikowany przez powtarzanie wielu różnych znaków – tłumaczy genezę pomysłu projektant. - Zdecydowaliśmy się nawiązać do gwiazdy, aby zachować ciągłość i spójność identyfikacji wizualnej tych służb. Potem zaczął się etap poszukiwania właściwiej formy. Najwięcej czasu zajęła nam próba interpretacji graficznej odznaki, tak aby zachować z niej jak najwięcej – opowiada o nowym logo policji Krzywda.

AGATA KORZEŃSKA
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunku projektowania graficznego. Nagroda w konkursie Najlepszy Dyplom 2009 katowickiej ASP. Stypendystka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Asystentka w Pracowni Typografi ASP w Katowicach. Projekty dla: Polski Dizajn – Szkoły i Przedsiębiorstwa, wystawa w ramach Biennale Diznajnu w Saint Etiene, Mediateka, 4 people, Dziennik Teatralny, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Staże: Canenero Advertising, Włochy; PATÉ Media, Cieszyn; Greenhouse, Katowice; WYG International. Nominowana do nagrody Śląska Rzecz 2010. Od 2009 roku działa wspólnie z Pawłem Krzywdą w ramach studia idee.
PAWEŁ KRZYWDA
Grafik projektant specjalizujący się w projektach publikacji, systemów identyfikacji wizualnej i znaków graficznych. Od 2000 r. prowadził własne studio graficzne. Współpracował z wieloma agencjami reklamowymi (m.in. Diskau Advertising – Katowice, OS3 – Warszawa, Osney Media – Londyn, M-studio – Zabrze). Wykonywał projekty dla wielu firm (m.in. Ahold & Alkauf, American Heart of Poland, Ardex – Polska, Boiron – Polska, Donnelley Polish American Printing Company, Gliwicki Teatr Muzyczny,Huta Florian S.A., Kompania Piwowarska, Korzeniowski Sport i Promocja, Biuro Festiwalu Kraków 2000, Polpharma S.A., Teatr Nowy w Zabrzu, TVP S.A. – Oddział Kraków, Walker, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Jopper B.V. – Holandia, Centrostal, Miasto Ruda Śląska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Forever Young – Londyn, 12GA – Chicago, Laboratoria Natury, Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akedemia Sztuk Pięknych w Katowicach i wiele innych). Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Bierze udział w corocznych wystawach Stowarzyszenia w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gdyni. W 2009 r. otrzymał nominację w Polskim Konkursie Reklamy KTR zorganizowanym przez Stowarzyszenie Agencji Marketingowych (udział w wystawie) oraz nominację do nagrody Śląska Rzecz w latach 2008 i 2010 (udział w wystawie w Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, w Muzeum Śląskim w Katowicach, Design Łódź Festival). Od 2002 r. jest wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w której prowadzi Pracownię Identyfikacji Wizualnej. Prowadzi również zajęcia w Pracowni Projektowania Publikacji. Od 2009 roku działa wspólnie z Agatą jako idee.

^ Wróć na górę