znajdź projektanta

4. Przegląd Muzeum Widzialne

16 / 07


30 / 09 / 2019Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza 4. edycję Muzeum Widzialne 2019.

Założeniem projektu Muzeum Widzialne jest honorowanie i popularyzacja najlepszych systemów identyfikacji wizualnej czy rozwiązań graficznych wdrożonych przez polskie muzea, strategii z obszaru komunikacji i działań wizerunkowych.

Jednym z ważniejszych narzędzi budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych każdej instytucji jest dobrze opracowana i właściwie wdrażana identyfikacja wizualna. To istotne narzędzie budowania tożsamości, kreowania marki, dotarcia do odbiorców swojej oferty. W przypadku polskich muzeów coraz częściej możemy obserwować umiejętne wykorzystywanie języka graficznego przy projektowaniu wystaw, wydawnictw, stron internetowych oraz strategicznego działania komunikacyjnego. Muzeum dbające o atrakcyjność i spójność wizerunkową, oddającą charakter instytucji, a przy tym uwzględniającą współczesną estetykę, ma większą szansę na sukces, popularyzowanie zbiorów, dotarcie i utrwalenia swego przekazu w świadomości odbiorców, przebicia się przez coraz bogatszą ofertę wydarzeń kulturalnych i konkurowania z różnymi innymi formami spędzania wolnego czasu. Takie podejście jest jedną z oznak dobrze zarządzanych muzeów, rozumienia społecznej roli muzeum, które – będąc instytucją kultury – powinno również w ten sposób budować swoją publiczność i przyczyniać się do kształtowania jej potrzeb estetycznych.

Przegląd Muzeum Widzialne, który zainaugurowany został w 2013 roku, i do którego zaproszono wszystkie muzea, bez względu na ich profil działania czy formę organizacyjną, jak i agencje, studia graficzne współpracujące z muzeami, ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy, jak muzea w rzeczywistości wykorzystują język graficzny i współczesne narzędzia komunikacji do budowania swojego wizerunku. 

Kategorie konkursowe 4. Przeglądu Muzeum Widzialne: identyfikacja muzeum; identyfikacja wystaw czasowych; wydawnictwa książkowe; kampanie promocyjno-marketingowe; zarządzanie profilami społecznościowymi.

Jury 4. Przeglądu Muzeum Widzialne 2019: Janusz Górski, Katarzyna Lorenz, Mirosław Nizio, Ewa Satalecka, Ewa Solarz.   

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 roku. Gala laureatów odbędzie się w październiku br. w Muzeum Miasta Gdyni. 

Informacje dotyczące 4. Przeglądu Muzeum Widzialne: muzeumwidzialne.pl

^ Wróć na górę