znajdź projektanta

Wadowice

Herb miasta, który miał stanowić punkt wyjścia do prac nad jego tożsamością wizualną, został w latach 90-tych wzbogacony o symbole papieskie: piotrowe klucze, koronę i ozdobny kartusz. Zmiany te miały uczcić pamięć urodzonego w Wadowicach Jana Pawła II, jednak dokonano ich niezgodnie z zasadami heraldyki terytorialnej. W pierwszej kolejności należało więc uporządkować miejską heraldykę i na tej podstawie zaprojektować identyfikację wizualną Wadowic.

Herb został przeprojektowany we współpracy ze specjalistami w dziedzinie symboliki terytorialnej i posłużył jako punkt wyjścia do opracowania uproszczonego, heraldycznego symbolu miasta. Insygnia papieskie zostały umieszczone obok herbowej tarczy i w tej postaci symbol będzie używany do promocji Wadowic. Zaś uproszczony herb posłużył jako element bazowy oznaczeń miejskich instytucji i spółek.

Prócz heraldycznego logo i systemu oznaczeń, zaprojektowaliśmy key visual oraz layout miejskich druków, dokumentów, materiałów informacyjnych i promocyjnych.


Od 2000 r. projektujemy grafikę użytkową, specjalizując się w identyfikacji wizualnej i brandingu. Naszą ambicją jest tworzenie spójnych i skutecznych przekazów wizualnych. Wyzwaniem – design na najwyższym poziomie. Bierzemy odpowiedzialność za wszystko co składa się na postrzeganie produktu, firmy, instytucji, miejsca lub wydarzenia: strategię wizerunkową, architekturę marki, jej nazwanie i opisanie, zaprojektowanie i systematyzację identyfikacji wizualnej, print, packaging, editorial, signage design, web design, UX i e-comerce. Realizujemy projekty komercyjne, pracujemy również dla instytucji publicznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.^ Wróć na górę