znajdź projektanta

Seria raportów

Koncepcja serii raportów o Deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
dla instytutu WiseEuropa.
_

projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska, Tomasz Kuc

Projektujemy w oparciu o uwielbienie do liter i szwajcarskiej precyzji. Automatyzujemy złożone zadania DTP – bazy danych, tabele, listy, infografiki, mapy... Planujemy wykonawstwo i zarządzanie procesem publikacji – na papierze i na każdym innym nośniku.^ Wróć na górę