znajdź projektanta

Kierownik warsztatu Sitodruku i Rysunku

Dodano: 2020-01-24 | Warszawa | Uniwersytet SWPS


Stanowisko: Kierownik warsztatu sitodruku i rysunku

Grupa stanowisk: Dydaktyczne

Wydział: Projektowania

Lokalizacja: Warszawa

Pensum dydaktyczne/Liczba godzin: 360 (240 + 120 konsultacji)

Liczba stanowisk: 1

 

ZADANIA:

  • Prowadzenie zajęć; ćwiczeń i warsztatów, przede wszystkim uczenie przedmiotowych umiejętności związanych z powierzonym/warsztatem pracownią

  • Udział w opracowaniu programu prowadzonych zajęć

  • Wspieranie dydaktyków projektowych w zakresie dotyczącym przedmiotowych umiejętności

  • Wsparcie studentów w wykonywaniu zadań projektowych

  • Przygotowanie dokumentacji akademickiej (sylabusy, oceny, protokoły)

  • Współpraca ze środowiskiem studenckim (koła naukowe i inne)

  • Udział w rekrutacji i przeglądach

  • Zarządzanie powierzonym warsztatem/pracownią, w tym przede wszystkim dbałość o wyposażenie,

  • Udostępnianie wyposażenia studentom

  • Dbałość o bezpieczeństwo zgodnie z BHP

  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  • Udział w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz uczelni

  • Udział w aktywności organizacyjnej na rzecz uczelnią

  • Gotowość do afiliowania prowadzonej działalności artystycznej/projektowej afiliowanej przy Uniwersytecie SWPS

  • Współpraca z Instytutami Naukowymi w celu wspierania realizacji projektów interdyscyplinarnych.


WYMAGANIA:

  • Stopień naukowy: magistra, doktora w dziedzinie sztuki i konserwacji dzieł sztuki

  • Biegła znajomość języka angielskiego

  • Osiągnięcia artystyczne (nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną/projektową)

  • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych i projektowych oraz konferencjach naukowych

  • Doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i designu

  • Aktywna działalność artystyczna

  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim)

  • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów

  • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania

  • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych

  • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania

  • Doświadczenie w organizowaniu procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)

  • Mile widziane Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości

  • Mile widziane Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów.


KRYTERIA FORMALNE:

  • Osiągnięcia naukowe i artystyczne – 10% oceny

  • Osiągnięcia dydaktyczne – 45% oceny

  • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 45% oceny.


OFERUJEMY:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi,

  • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny,

  • Zniżki na kursy językowe,

  • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,

  • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,

  • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra/doktora

  • CV naukowe/artystyczne w języku angielskim zawierające w szczególności:

    • opis osiągnięć naukowych oraz artystycznych

    • listę publikacji/wystaw (również tych w przygotowaniu)

    • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych,

    • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową oraz artystyczną,

    • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania.

  • PortfolioZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY.

Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2020

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020


Skład Komisji Konkursowej:

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji

dr Karol Murlak – Członek Komisji

dr Paweł Pyrka – Członek Komisji

mgr Arkadiusz Szwed – Członek Komisjji

Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.

^ Wróć na górę