znajdź projektanta

Strona ASP Katowice

24 / 03


07 / 04 / 2015

Strona internetowa ASP to nie lada wyzwanie dla projektanta – jeśli masz ochotę je podjąć – wyślij swoje portfolio do 7 kwietnia 2015r.

Katowicka Akademia Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają projektantów i studia projektowe do udziału w dwuetapowym konkursie na projekt strony internetowej uczelni.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z portfolio jury wybierze 3 osoby lub studia, które zostaną zaproszone do odpłatnego przygotowania koncepcji projektowej. 

Nadesłane na Konkurs prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
- dr Bogna Otto-Węgrzyn – projektantka, Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, ASP w Katowicach, STGU 
- dr Justyna Kucharczyk – projektantka, ASP w Katowicach
- Paweł Krzywda – projektant, ASP w Katowicach, studio Idee, STGU
- Roman Kaczmarczyk – projektant, ASP w Katowicach, STGU
- dr Zofia Oslislo-Piekarska –projektantka, ASP w Katowicach
- dr Anna Pohl – projektantka, ASP w Katowicach
- dr hab. Dawid Korzekwa – projektant, prezes STGU, ASP w Katowicach
- Dominik Cymer – projektant, studio Cyber Kids on Real, STGU

Terminy konkursu: 
Zgłaszanie portfolio do I etapu konkursu: 7 kwietnia 2015 r., godz.23.59
Rozstrzygnięcie I etapu / wybór 3 projektantów / firm: 13 kwietnia 2015 r.
Ze względu na ilość nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa przedłuża termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu do dnia 22 kwietnia 2015.r. 
Wyniki I etapu konkursu

Data przesyłania prac konkursowych: 20 maja 2015 r.
Rozstrzygniecie II etapu, ogłoszenie wyników: do 31 maja 2015 r.

Nagrody:
15 000 zł brutto za przygotowanie całego projektu graficznego (bez wdrożenia) dla zwycięzcy
1 500 zł brutto za przedstawienie koncepcji dla każdego półfinalisty

Portfolio w formacie PDF z realizacjami minimum 3 stron internetowych wraz z linkami do tych stron należy przesyłać na adres mailowy: aspkatowice@stgu.pl.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu 

ASP w Katowicach to jedna z najlepszych uczelni artystycznych w Polsce. Nowa strona internetowa to kolejny punkt w planie rozwoju Uczelni. W tym roku zostanie otwarty nowy budynek Akademii. Powstanie kompleks akademicki obejmujący nowoczesne pracownie, studio filmowe, ogólnodostępną bibliotekę, galerię, kino i park form przestrzennych. Obiekt będzie posiadał parking podziemny i naziemny. Będzie to nowa, otwarta przestrzeń sztuki umożliwiająca partycypację w kulturze szerokiemu gronu odbiorców. Budynek będzie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.Kampus ten będzie miejscem działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Realizowane tam wydarzenia przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej i akademickiej, tworząc nowe możliwości współpracy i integracji. Otwarcie planowane jest na 9 października 2015. Autorem projektu jest biuro architektoniczne AnArchi Group.
^ Wróć na górę