znajdź projektanta

Konkurs na identyfikację dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – wyniki etapu 1

22 / 01


Wyniki pierwszego etapu w konkursie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Dziękujemy bardzo wszystkim projektantom, studiom i agencjom, które wzięły udział w pierwszym etapie konkursu na nową identyfikację Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Dostaliśmy ponad 160 zgłoszeń. Dwukrotnie spotkaliśmy się w składzie jurorskim oceniając nadesłane portfolia.

Zwycięzcy tego etapu wyłaniali byli poprzez głosowanie większościowe w kilku turach. Naszym celem było wybranie studiów o różnorodnej stylistyce.
W efekcie obrad zdecydowaliśmy się na zaproszenie do drugiego etapu 4 podmioty. Kwota odstępnego za przygotowane projekty pozostaje bez zmian.
Te podmioty to (w kolejności alfabetycznej):
Design Office z Portugalii
Martyna Wędzicka-Obuchowicz
Podpunkt
Wojciech Janicki

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy potwierdzili swój udział w drugim etapie konkursu. 

Co wydarzy się w drugim etapie?

 • Projektanci przygotowują:
  a. proponowany logotyp UMFC 
  b. proponowany derywat UMFC dla jednostki w ramach UMFC 
  c. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki 
  d. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie afiszu 
 • Przez cały czas trwania drugiego etapu do dyspozycji jest koordynatorka konkursu, Lena Mitkowa, która odpowie na wszelkie pytania związane z konkursem i przekaże odpowiedzi wszystkim studiom. 
 • Kluczowe założenia do tego etapu przekazane są w briefie. 

^ Wróć na górę