znajdź projektanta

re:Utopie


30 / 11
Konkurs re:Utopie nagrodził najciekawsze projekty stworzone dla czterech warszawskich osiedli mieszkaniowych: Osiedla „Przyjaźń”, Przyczółka Grochowskiego, osiedla Mariensztat oraz Ursynowa Północnego. W historię powstania każdego z tych miejsc wpisana była myśl utopijna.

Celem Konkursu była jej rewizja i zaproponowanie rozwiązań odpowiadającym dzisiejszym potrzebom i możliwościom wybranych osiedli. Wytyczne konkursowe, na których opierać miały się zgłaszane projekty, stworzone zostały przez najbardziej kompetentnych ekspertów w dziedzinie jakości osiedlowego życia – a więc samych mieszkańców.

Propozycje dla osiedli oceniało Jury Konkursowe w składzie:
prof. Mirosław Duchowski
prof. Sławomir Gzell
dr Kacper Pobłocki
Joanna Warsza
Marta Żakowska

Wszystkie zgłoszone do Konkursu re:Utopie projekty stanowią wartościowy zaczyn do dyskusji o lokalnych przestrzeniach publicznych. Warto wykorzystać ich energię, ponieważ duch zmiany we wszystkich nadesłanych propozycjach pozostaje wspólny.

Zwycięzcy
Dla osiedla Mariensztat:
Odzyskany Mariensztat
Anny Łyszcz, Stefana Bieńkowskiego, Aleksandra Świtkowskiego
Projekt realistyczny i kompletny, otwierający pole dla debaty społecznej. Koncentruje się na rynku, co może być pierwszym etapem realizacji i katalizatorem ogólniejszych zmian dotyczących całego obszaru. Może być zrealizowany społecznie z niewielkim dodatkiem miejskiego lub innego finansowania.

Dla Osiedla „Przyjaźń”:
Alternatywna wizja planu miejscowego, czyli Kodeks Dobrych Praktyk
Tomasza Rospędka
Projekt interesujący ze względu na prostą, czytelną formę, a także zaangażowanie i wiedzę pomysłodawcy o osiedlu. Ponadto Kodeks Dobrych Praktyk jest projektem otwartym i wychodzącym od filozofii dialogu.

Dla Przyczółka Grochowskiego:
Wielofunkcyjna ławka
Anny Łyszcz, Stefana Bieńkowskiego, Aleksandra Świtkowskiego
Prosty, relatywnie tani pomysł, mający walor łączenia miejsc oraz porządkowania przestrzeni. Ławka jest w duchu „hansenowska”, ale w zasadzie mogłaby być zbudowana wszędzie. Słusznym punktem wyjścia jest tutaj powszechna praktyka - przesiadywanie na tym, na czym się da, jak barierki ogradzające trawniki – i właśnie z takich powodów ławka mogłaby być szeroko użytkowana.

Dla Ursynowa Północnego:
URSY NOWY
Matyldy Dobrowolskiej
Przewodnik zredagowany w sposób zaproponowany w pracy jest potrzebny – Ursynów Północny to dobra przestrzeń, o której jednak trzeba nauczyć się mówić i ją „dopowiedzieć”. Atutem jest zwracanie uwagi na wiedzę lokalną poprzez wykorzystanie nieformalnych, drobnych informacji, jakie posiadają mieszkańcy, czyli tworzenie przewodnika oddolnie.

^ Wróć na górę