znajdź projektanta

Zaprojektuj billboard

23 / 05


20 / 07 / 2016
Pod presją. Jak być sobą we współczesnym opresyjnym świecie?
Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2016

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Żyjemy pod nieustanną presją: czasu, doskonałości, sukcesu, wyśrubowanych wymagań. Różne grupy nacisku – politycy, media, korporacje, fundamentaliści, radykałowie wywierają na nas presję. Nie tylko jednak oni – my sami również wywieramy na sobie presję. Wszechobecna presja i chaos sprzecznych komunikatów, które do nas docierają, potęgują nasz lęk. Narasta w nas presja wewnętrzna, która każe nam ciągle podnosić sobie poprzeczkę, pracować więcej i szybciej, żyć intensywniej. Presja nigdy nie ustaje – jesteśmy jej poddawani od urodzenia aż po grób. Jak w tej sytuacji być sobą? Cały przekaz reklamowy, którym jesteśmy bombardowani mówi nam: bądź sobą, a równocześnie bądź taki sam jak inni i wybierz ten i ten produkt. Czy można być sobą i równocześnie być takim samym jak inni? Co to znaczy byś sobą? Czy warto być sobą – jedyną, niepowtarzalną istotą ludzką? Jak tego dokonać we współczesnym, opresyjnym świecie?

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła.
10 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/ październiku 2016.
Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 5000 PLN.
Konkurs jest częścią 9 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Prace można nadsyłać do dnia 20.07.2016 do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves(at)tlen.pl

Więcej informacji

^ Wróć na górę