znajdź projektanta

Tu rządzi plakat!

09 / 06


20 / 04 / 2018
Warszawa
Tegoroczna edycja – pierwszego na świecie – Międzynarodowego Biennale Plakatu kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i wraca na stałe do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w którym ukształtowała się i w 1966 roku urzeczywistniła jej idea.

Idea konfrontacji światowych osiągnięć w dziedzinie projektowania plakatu!

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie tematycznym z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu. W 1918 roku spełniły się dążenia niepodległościowe Litwy, Łotwy, Estonii oraz proklamowano powstanie dwunarodowego niepodległego państwa – Czechosłowacji, a rok wcześniej powstała Finlandia.  

Konkurs odnosi się do następujących wartości: niepodległość, wolność, wspólnota, tożsamość wspólnotowa i kulturowa, naród, braterstwo/solidarność, tolerancja.  

Graficy! Zastanówcie się, czym dla Was osobiście są te wartości, czy we współczesnym świecie są miejsca, które wymagają Waszego dopominającego się o nie głosu. Plakat swoim działaniem już nieraz udowodnił skuteczność w walce o wyższe cele.Liczymy na Waszą inwencję - prof. Lech Majewski, Prezydent MBP w Warszawie.

W konkursie może wziąć udział każdy, pod warunkiem spełnienia formalnych warunków uczestnictwa.

I nagroda i złoty medal – 25 000 zł 
II nagroda i srebrny medal – 15 000 zł
III nagroda i brązowy medal – 10 000 zł

26. MBP w Warszawie współorganizowane jest przez Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz OOH Agency AMS.

Więcej informacji

^ Wróć na górę