znajdź projektanta

SIM dla Krakowa

31 / 07


18 / 08 / 2017
Gmina Miejska Kraków oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w konkursie na System Informacji Miejskiej.

Celem jest uzyskanie najlepszego opracowania Projektu SIM tzn.: ujednoliconych pod względem wizualnym, konstrukcyjnym i architektonicznym komunikatów wizualnych wraz z nośnikami informacji stanowiących oznakowanie przestrzeni miejskiej, pozwalające na bezpieczne i sprawne poznanie tej przestrzeni i poruszanie się w niej. Na ogół są to znaki, tablice, kierunkowskazy, moduły informacyjne, mapy, makiety, itd.


Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. Na podstawie nadesłanych portfolio, członkowie Sądu Konkursowego wybiorą pięciu finalistów, którzy otrzymają zaproszenie do odpłatnego przygotowania projektu. Spośród nich wyłoniony zostanie Zwycięzca z którym Organizator podpisze umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości do 190 000 zł brutto.

Terminy konkursu:
• Przesłanie portfolio: do 18 sierpnia (piątek) 2017 roku, godzina 24:00; 
• Ogłoszenie listy pięciu Uczestników zaproszonych do II etapu: 23 sierpnia (środa) 2017 roku; 

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać portfolio w formacie PDF razem ze skanami uzupełnionych załączników na adres: konkurs.sim.krk@stgu.pl

Członkowie Sądu Konkursowego:
• dr Anna Myczkowska – Szczerska - Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
• dr hab. Dawid Korzekwa – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego,
• dr Agnieszka Łakoma – Członek Sądu Konkursowego,
• Łukasz Franek – Członek Sądu Konkursowego,
• mgr inż. arch Jerzy Zbiegień – Członek Sądu Konkursowego,
• Magdalena Doksa – Tverberg – Członek Sądu Konkursowego,
• prof. Lex Drewiński – Członek Sądu Konkursowego,
• prof. Janusz Górski – Członek Sądu Konkursowego,
• prof. Marian Oslislo – Członek Sądu Konkursowego.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się firmy:

- SYFONSTUDIO + Studio 2x2 + Thinking Architects
- Towarzystwo Projektowe + Para Buch
- Parastudio
- Mamastudio
- Balsamstudio&zalacain wayfinding

Zwycięzcą konkursu na projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa został zespół projektowy Towarzystwo Projektowe + Para Buch. Członkowie Sądu Konkursowego ocenili wszystkie prace konkursowe wg kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Wybrana koncepcja spotkała się ze zdecydowanie największym poparciem oceniających, na co wskazywały zarówno głosy w dyskusji, jak i przyznana przez członków Sadu Konkursowego punktacja. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty prezentowały ogólną wizję Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa i świadczyły o dużym potencjale kreatywnym zespołów autorskich. Zwycięska koncepcja, charakteryzująca się czytelnością i elegancją, rokuje nadzieję na powstanie wzorcowego rozwiązania, mogącego sprostać licznym potrzebom i oczekiwaniom różnych grup użytkowników. Zaproponowana wizja, w warstwie wizualnej inspirowana historycznymi elementami krakowskiej informacji miejskiej, stanowi wyważoną odpowiedź na szereg trafnie sformułowanych założeń projektowych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu zwycięzcy otrzymują zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego efektem będzie opracowanie całościowej dokumentacji zawierającej kompleksowe opracowanie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. W trakcie negocjacji z autorami, dyskusji i weryfikacji poddane zostaną uwagi i sugestie zgłaszane do projektu przez członków Sądu Konkursowego. Projektem wyróżnionym w konkursie jest koncepcja autorstwa biura projektowego Mamastudio. Pozostałe trzy koncepcje (autorstwa SYFONSTUDIO + Studio 2x2 + Thinking Architects, Parastudio oraz Balsamstudio&zalacain wayfinding) otrzymują przewidziane regulaminem nagrody pieniężne.

- Anna Myczkowska – Szczerska, Przewodnicząca Sądu Konkursowego.

28 listopada, godz. 14.00
Otwarta debata nad Systemem Informacji Miejskiej


Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania uczestników

^ Wróć na górę