znajdź projektanta

Projekty dyplomowe

12 / 09


31 / 10 / 2016

Graduation Projects

Zapraszamy do wzięcia udziału w 15. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu będzie można wgrywać do 31 października 2016 roku. 
Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych (-> Regulamin).

Przeglądy dyplomów projektowych publikujemy od 2001 roku – od pierwszego numeru 2+3D.
Początkowo był to jedynie przegląd redakcyjny.
W roku 2006 dołączył do nas Zamek Cieszyn, który uzupełnił wydarzenie o wystawy organizowane najpierw w Cieszynie, później w innych miastach, również za granicą.
W roku 2010 dołączyli do nas partnerzy z Czech, Słowacji i Węgier i w ten sposób przegląd nabrał charakteru międzynarodowego.

Więcej informacji

^ Wróć na górę