znajdź projektanta

Projekt Roku 2019/2020

30 / 09


05 / 11 / 2020

PR_HD_static_02

Zaczynamy!!! Ruszył nabór prac w konkursie Projekt Roku 2019/2020!


Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Konkurs powołany do życia w 2010 corocznie analizuje najbardziej przełomowe realizacje twórców grafiki użytkowej w Polsce oraz promuje wartości bliskie Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej.
http://projektroku.pl


cele konkurs:
Projekt Roku nie chce podejmować się jedynie estetycznej oceny projektów. Zależy nam aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dyskutowane na obradach jury dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając ze sobą dzieła mieszczące się w różnych kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane w taki sposób aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących z perspektywy STGU.

nabór prac:
Do dnia 05.11.2020, 
do godz. 23.00

prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
Idea
Forma 
Impakt społeczny 
Projekty przyjazne środowisku 
Projekty dla instytucji publicznych 
Świeża krew (studenci/dyplomanci)

nagrody:
Projektanci biorący udział w konkursie otrzymają nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii, w której zgłosili prace. Spośród zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach podstawowych jury wybierze najlepsze Studio / Projektanta oraz Projekt Roku. Dopuszczamy także możliwość wręczenia Nagrody Specjalnej oraz Nagrody Honorowej przyznawanych przez zarząd STGU. Możliwe jest także ustanowienie nagród dodatkowych przez sponsorów i partnerów konkursu.

detale zgłoszenia:
W konkursie mogą brać udział projekty zrealizowane lub upublicznione pomiędzy 1 września ubiegłego roku, a 1 września roku bieżącego. W przypadku rozbudowanych projektów przynajmniej jeden fragment musi być zrealizowany lub upubliczniony w powyższym okresie. W przypadku projektów zespołowych realizowanych przez kilka podmiotów, zgłaszający powinien określić swoją rolę i zakres obowiązków w zespole projektowym.

jury:
Skład zespołu jurorskiego ogłosimy w ciągu najbliższych dni

gala:
Gala Projektu Roku odbędzie się 21.11.2020 roku.
Na gali poznamy wszystkich nagrodzonych.

miejsca w sieci:

http://projektroku.pl
Facebook Channel

publikacje:
Projekt Roku 2018/2019
Projekt Roku 2017/2018

Q&A


Czy w konkursie mogą brać udział osoby nie będące członkami STGU?
Tak, konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w Polsce lub posiadające polskie obywatelstwo, także studenci, zeszłoroczni absolwenci uczelni artystycznych i projektowych dla których przystosowaliśmy specjalnie kategorię Świeża krew (która wcześniej była nieco mniej konkretna).

Czy udział w konkursie jest płatny?
W edycji 2019/2020 konkurs jest bezpłatny

Ile prac mogę zgłosić?
Każdy zgłaszający może dodać po zarejestrowaniu do 6 prac konkursowych.

W jaki sposób powinienem zgłosić projekt?
Projekt należy zgłosić przez formularz zgłoszenia na stronie www.projektroku.pl. Należy z menu wybrać pozycje „dodaj projekt” i dalej postępować według wskazówek. Po wgraniu projektu na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca zgłoszenie, wtedy też zostaniesz zapytany o chęć dodania kolejnej pracy. Pamiętaj, po wgraniu projektu nie masz możliwości jego edytowania. Możesz też skorzystać z tego linka:
http://projektroku.pl/dodaj-projekt

Jak określane są daty graniczne projektów mogących wziąć w obecnej edycji?
Ustaliliśmy, że w konkursie mogą brać prace zrealizowane lub upublicznione pomiędzy 1 września roku ubiegłego, a 1 września obecnego roku. Godzimy się także na udział projektów, w których choć jedna część składowa była upubliczniona w okresie, o którym mowa powyżej.

Jak opisać projekt?
W trakcie tych obrad jurorzy mają ograniczony czas, aby podjąć decyzję na bazie dostarczonych informacji. Im te informacje będą bardziej precyzyjne, przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny, tym skuteczniej mogą wpłynąć na przebieg obrad. Opis projektu jest dla nas także kluczowy z perspektywy organizowania obrad jury. Im częściej musimy odszyfrowywać opis projektu, tym więcej czasu na merytoryczną dyskusję o samych projektach tracimy. Masz możliwość załadowania do 8 zdjęć do projektu, zadbaj, aby były one dobrej jakości, aby w przedstawiały projekt w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim. Pamiętaj, że masz też do dyspozycji pole do wpisania linku, tam umieść materiały, których nie możesz zaprezentować na obrazkach lub opisowo.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN
^ Wróć na górę