znajdź projektanta

Logo Szczytu NATO

06 / 10


12 / 10 / 2015

Logo Szczytu NATO 2014 Walia

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w konkursie na logo Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Konkurs ma charakter otwarty, etapowy. Projektanci zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie swojego portfolio do 12 października 2015r. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł nagrody.

Szczyt NATO jest najważniejszym spotkaniem polityczno-wojskowym państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, państw partnerskich i innych państw oraz organizacji międzynarodowych współpracujących z Sojuszem, na szczeblu głów państw i szefów rządów, z udziałem również ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej i szefów sztabów generalnych. Ze względu na nowe wyzwania i zmiany zachodzące w obszarze bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Szczyt NATO w Warszawie w 2016 r. będzie wydarzeniem o bezprecedensowym znaczeniu i symbolicznym wymiarze. Warszawski Szczyt należy postrzegać zarówno jako szansę na wzmocnienie roli Polski w Sojuszu, jak i możliwość na podjęcie decyzji, stanowiących o bezpieczeństwie Polski i obszaru euroatlantyckiego.

Każdy szczyt NATO charakteryzuje się swoim logotypem. Projekt logotypu powinien adekwatnie odzwierciedlać zarówno siłę i zdolności adaptacyjne Sojuszu, jak i podkreślać indywidualne cechy Państwa-gospodarza.

Na podstawie nadesłanych portfolio zostanie wybranych 3 projektantów, którzy otrzymają zaproszenie do odpłatnego przygotowania propozycji znaku, spośród których jury wyłoni zwycięzcę konkursu.

Terminy konkursu:

• Przesłanie portfolio: do 12 października (poniedziałek) 2015 roku, godzina 12:00;
• Ogłoszenie listy trzech Uczestników zaproszonych do II etapu: 13 października (wtorek) 2015 roku;

Spośród prawie 100 nadesłanych portfolio, do finału konkursu zakwalifikowali się:
Brantt studio
Dmowski studio
Syfon Studio.

Pośród nadesłanych na konkurs prac najlepszy, zdaniem jury, był projekt Brantt Studio.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.


• Przesłanie propozycji logotypów w II etapie: do 26 października (poniedziałek) 2015 roku, godzina 08:00;
• Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu:  30 października (piątek) 2015 roku;
• Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 16 listopada (poniedziałek) 2015 roku.

Jury konkursu:

• Tomasz Chłoń, ambasador tytularny, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych – Przewodniczący Jury;
• Płk Rafał Nowak, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej
• Tomasz Szeratics, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
• Agnieszka Celeda, Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta
• Prof. Lech Majewski – projektant, członek honorowy STGU, wykładowca ASP w Warszawie
• Dr hab. Dawid Korzekwa – projektant, prezes STGU, wykładowca ASP w Katowicach

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać portfolio w formacie PDF (o pojemności maksymalnie 10 MB), zawierającego minimum pięć projektów logotypów. Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej do 12 października 2015 r. na adres: szczytnato@stgu.pl. Plik załącznika z portfolio powinien być zatytułowany nazwą Uczestnika Konkursu, w treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko lub nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, siedziba, strona www - jeśli istnieje).

Regulamin na logo Szczytu Nato Warszawa 2016

Zapraszamy do udziału.

 

^ Wróć na górę