znajdź projektanta

Konkurs na identyfikację dla Muzeum Historii Fotografii – wyniki 1. etapu

15 / 01


15 / 02 / 2019

MHF WYNIKI 1

Wyniki pierwszego etapu w konkursie Muzeum Fotografii w Krakowie.


Dziękujemy bardzo wszystkim projektantom, studiom i agencjom, które wzięły udział w pierwszym etapie konkursu na nową identyfikację Muzeum Fotografii w Krakowie.
Dostaliśmy ponad 160 zgłoszeń, co przerosło nasze oczekiwania, a także czasowo możliwości naszych serwerów.
Posiedzenie jury odbyło się następnego dnia po upływie terminu składania portfolio.

Zgodnie z punktacją założoną w konkursie i będącą załącznikiem do regulaminu, braliśmy pod uwagę:
  • Potwierdzoną realizację systemów identyfikacyjnych o podobnej skali jak wymagana w konkursie 0-50 pkt
  • Walor artystyczny 0-40 pkt
  • Niestandardowe rozwiązania zaproponowane w dotychczasowych identyfikacjach 0-10 pkt
W efekcie obrad zdecydowaliśmy się na zaproszenie do drugiego etapu 5, a nie 3 studiów. Kwota odstępnego za przygotowane projekty pozostaje bez zmian.
Te studia to (alfabetycznie)
DO design office z Portugalii

Serdecznie gratulujemy!
Wszystkie studia potwierdziły swój udział w drugim etapie konkursu. 
Studia te na przygotowanie następnych materiałów mają czas do 15.02.2019.
Ze względu na szybszy czas ogłoszenia wyników, jest to wcześniejsza data niż zakładana, przy czym czas na realizację pozostaje bez zmian.

Co wydarzy się w drugim etapie?

  • Projektanci przygotowują 3 elementy: propozycję znaku, wdrożenia identyfikacji na wizytówce oraz na plakacie wydarzenia.
  • Ważne jest uwzględnienie zmiany w obrębie nazwy instytucji: z Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (skrót: MHF) na Muzeum Fotografii w Krakowie (która nie kładzie akcentu na aspekt historyczny). „MHF” funkcjonujący dotychczas jako skrót m.in. w adresie strony internetowej oraz nazwa w przekazie potocznym musi zostać zastąpiony nowym atrakcyjnym i czytelnym skrótem, pochodzącym bezpośrednio od nazwy polskiej, lub też funkcjonującym samodzielnie (np. skrót ''MOCAK'' pochodzi od angielskiego tłumaczenia nazwy Museum of Contemporary Art Kraków).
  • Przez cały czas trwania drugiego etapu do dyspozycji jest koordynatorka konkursu, Lena Mitkowa, która odpowie na wszelkie pytania związane z konkursem i przekaże odpowiedzi wszystkim studiom. 
  • Kluczowe założenia do tego etapu przekazane są w briefie. 

^ Wróć na górę