znajdź projektanta

Identyfikacja RIK

16 / 05


30 / 05 / 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie na nowy znak graficzny.

Nowa identyfikacja ma uspójnić wizualnie działy podległe Instytutowi, dotychczas niezależne wizualne, i określić nową, wspólną markę Regionalnego Instytutu Kultury. Oprócz marki głównej RIK, w zakres jej marki wejdą następujące oddziały/instytucje zachowując swoje nazewnictwo:

 • Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
 • Regionalne Obserwatorium Kultury
 • Regionalne Laboratorium Kultury
 • Fabryka Silesia
 • Akademia Kadr Kultury

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać portfolio w formacie pdf zawierające minimum 3 projekty identyfikacji wizualnej na adres: konkurs.rik@stgu.pl.
Na podstawie nadesłanych portfolio Jury wybierze 5 finalistów konkursu, których zaprosi do odpłatnego (2.000 zł brutto) przygotowania propozycji znaków. 
Spośród nich zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 20.000 zł brutto.

Terminy konkursu:

 • Nadsyłanie portfolio  – 30 maja 2017
 • Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – 05 czerwca 2017
 • Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 5 projektantów / studia projektowe – 30 czerwca 2017
 • Wyłonienie zwycięzcy – 04 lipca 2017
 • Przygotowanie księgi identyfikacji wizualnej zgodnej z Załącznikiem nr 1 – 31 lipca 2017

Portfolio i projekty oceni jury w składzie: 

 • Adam Pastuch – dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury
 • Hanna Kostrzewska - Specjalista ds. Komunikacji, Promocji i Nowych Mediów
 • Dr Bogna Otto-Węgrzyn
 • Roman Kaczmarczyk
 • Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP
Do finału konkursu dostali się:
Nagrodę główną otrzymał Punkt Widzenia.

Regulamin

^ Wróć na górę