znajdź projektanta

"Ćwiczenie nowoczesności"28 / 10 / 2018

Cwiczenie nowoczesnosci

Szkoła 2018 stanowiąca główny element programu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben szkoła letnio-jesienna zaplanowana jest na okres wrzesień-październik 2018 roku i będzie się odbywać w dwóch lokalizacjach: w kompleksie Bauhaus Denkmal Bundesschule w Bernau koło Berlina oraz w Gdyni – polskiej ikonie nowoczesności. Pragniemy, aby setna rocznica założenia Bauhausu – symbolu europejskiej sztuki i kultury dwudziestolecia międzywojennego – spotkała się z unikatowością architektury i kontekstu społeczno-historycznego towarzyszącego powstawaniu Gdyni oraz służyła refleksji nad zasięgiem oddziaływania i transmisją tych idei przez odwołanie do modernistycznej architektury Izraela.

TERMINY
3 – 8 pazdziernika 2018 — Gdynia
23 – 28 października 2018  — Bernau koło Berlina

LOKALIZACJE
Dawny Dom Szwedzkiego Marynarza
Konsulat Kultury oraz Muzeum Miasta Gdyni 

Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia

Baudenkmal Bundesschule Bernau
Hannes-Meyer-Campus 9
16321 Bernau koło Berlina, Niemcy

APLIKACJA
Zgłaszając się do programu, należy zadeklarować swoją obecność zarówno podczas warsztatów w Gdyni, jak i w Bernau koło Berlina.

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apply@exercisingmodernity.com do 16 września  2018 r. do godz. 16.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule “Szkoła 2018”. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Podpisanie formularza i przesłanie skanem (załącznik nr 1)
2. Biogram artystyczny lub naukowy  i/lub portfolio
3. Odpowiedź w formie 2 mini-esejów  (każda z wypowiedzi maksymalnie 1800 znaków ze spacjami) na pytania:
– Nowoczesność dzisiaj – jakie obszary życia człowieka są tymi, które według Pana/Pani współcześnie wymagają wymyślenia na nowo
– Gdyby mógł Pan/Pani zrealizować półroczny projekt badawczy/artystyczny związany z problematyką poruszana w ramach szkoły Exercising Modernity: Bernau koło Berlina/Gdynia/Tel Awiw, edycja 2018 to na czym miałby polegać ten projekt.

Akceptowane języki  dokumentów aplikacyjnych: angielski, polski, niemiecki.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, noclegów oraz koszty podróży. Udział w  szkole jest bezpłatny, zrekrutowane osoby zobowiązują się do wzięcia udziału w obu sesjach – w Gdyni i Bernau koło Berlina w terminach 3 – 8 października 2018 oraz 23 – 28 października 2018 roku.
Absolwenci szkoły będą mieli prawo zgłosić wypracowany w ramach zajęć własny projekt badawczy lub artystyczny w ramach specjalnego programu stypendialnego poświęconemu zagadnieniom nowoczesności w XX wieku i organizowanego przez Instytutu Pileckiego. Szczegóły programu stypendialnego zostaną ogłoszone do końca roku 2018, a termin składania projektów wraz z przyznaniem stypendiów będzie upływał nie później niż z końcem pierwszego kwartału 2019 roku.

załącznik nr 1 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

informacje o rekrutacji

PROGRAM SZKOŁY
Program składa się z wykładów, warsztatów i seminariów.
Zajęcia będą trwały od rana do popołudnia, każdy dzień szkoły kończyć się będzie wieczornym wykładem. W ramach zajęć warsztatowych będzie można wybrać jedną z dwóch ścieżek warsztatowych.

PROWADZĄCY
Agata Abramowicz
Shira Levy Benyemini
Sabrina Cegla
chmara.rosinke (Maciej Chmara, Anna Rosinke)
David Crowley
Tomasz Fudala
Jacek Friedrich
Sharon Golan-Yaron
Joanna Kusiak i Kuba Snopek
Florian Mausbach
panGenerator (Jakub Koźniewski, Krzysztof Goliński)
Michał Piasecki
Thibaut de Ruyter
Daniel Talesnik
Yuval Yasky i Yamit Cohen

APLIKUJ!
apply@exercisingmodernity.com 

^ Wróć na górę