znajdź projektanta

Stan designu w Polsce

Design

Wyniki wielkiego badania dotyczącego designu 
Projekt badawczy Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu 

Celem badania było dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych;
  • praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia designu, form designu, funkcji designu, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze designu);
  • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
  • barier rozwoju oraz wykorzystania design-u w Polsce. 

Pozyskanie ww. informacji - służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania designu w polskich firmach - zostało przeprowadzone w oparciu o doświadczenie, opinie i poglądy:

  • przedsiębiorców;
  • projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów;
  • audytorów realizujących audyty design-u;
  • blogerów i dziennikarzy branżowych;
  • przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych design-owi, stowarzyszeń branżowych projektantów, instytucji publicznych dedykowanych upowszechnianiu i rozwojowi design-u w Polsce.

oraz analizę materiałów zastanych.

Zgromadzona wiedza stanowi podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wpieraniem rozwoju design-u w działalności polskich przedsiębiorstw.

Wyniki badania stan designu w Polsce

Projekt realizowany jest w ramach POIG.

Więcej informacji

^ Wróć na górę