znajdź projektanta

27. Festiwal Kultury Żydowskiej

Jeruszalajim, Jeruzalem, Uruszalim, Al-Quds, Hierusalem, Aelia Capitolina.
Miejsce tak ważne dla żydowskiej historii i kultury, że zaczerpnięty bezpośrednio z herbu tego miasta Lew Judy znalazł się 2013 r. w logo Festiwalu Kultury Żydowskiej, a 27. edycja FKŻ została w całości poświęcona Jerozolimie.

Jerozolima to jedyne miasto na świecie, gdzie różne przestrzenie kulturowe, historyczne, religijne, czy społeczne układają się w tak wiele warstw – ale nie po to, by zastygać na swoim miejscu, lecz by mieszać się, wzajemnie przenikać i walczyć o należne im miejsce.

Wielowarstwowość, złożoność i dynamika Jerozolimy stały się inspiracją identyfikacji wizualnej 27. odsłony Festiwalu. Złoty kolor, charakterystyczny dla FKŻ, znów znajduje głębokie uzasadnienie: Złota Jerozolima przenika się i miesza z czernią, bielą i wielością faktur, odzwierciedlając charakter miasta. Pięknego, fascynującego, ale też wymagającego i niełatwego w odbiorze.


Od 2000 r. projektujemy grafikę użytkową, specjalizując się w identyfikacji wizualnej i brandingu. Naszą ambicją jest tworzenie spójnych i skutecznych przekazów wizualnych. Wyzwaniem – design na najwyższym poziomie. Bierzemy odpowiedzialność za wszystko co składa się na postrzeganie produktu, firmy, instytucji, miejsca lub wydarzenia: strategię wizerunkową, architekturę marki, jej nazwanie i opisanie, zaprojektowanie i systematyzację identyfikacji wizualnej, print, packaging, editorial, signage design, web design, UX i e-comerce. Realizujemy projekty komercyjne, pracujemy również dla instytucji publicznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.^ Wróć na górę