znajdź projektanta

24. Festiwal Kultury Żydowskiej

W 2013 opracowaliśmy nową identyfikację wizualną 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Współpraca okazała się na tyle udana, że organizatorzy FKŻ zlecili nam przygotowanie oprawy graficznej kolejnej, 24. edycji.

W 2014 program festiwalu został podzielony na cztery bloki tematyczne: Mizrach, Aszkenaz, Dybuk i Kibuc, co znalazło odzwierciedlenie w oprawie graficznej: cztery słowa - klucze stały się motywami wiodącymi materiałów festiwalowych. Zmiany w warstwie wizualnej w stosunku do poprzedniej edycji były kosmetyczne. Uznaliśmy że przeprowadzony rok wcześniej relaunch był na tyle wyrazisty, że powinniśmy stworzyć oprawę stanowiącą wyraźną kontynuację, a nie kolejną rewolucję.


Od 2000 r. projektujemy grafikę użytkową, specjalizując się w identyfikacji wizualnej i brandingu. Naszą ambicją jest tworzenie spójnych i skutecznych przekazów wizualnych. Wyzwaniem – design na najwyższym poziomie. Bierzemy odpowiedzialność za wszystko co składa się na postrzeganie produktu, firmy, instytucji, miejsca lub wydarzenia: strategię wizerunkową, architekturę marki, jej nazwanie i opisanie, zaprojektowanie i systematyzację identyfikacji wizualnej, print, packaging, editorial, signage design, web design, UX i e-comerce. Realizujemy projekty komercyjne, pracujemy również dla instytucji publicznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.^ Wróć na górę