znajdź projektanta

Urzędowy wykaz produktów leczniczych

Urzędowy wykaz produktów leczniczych
2010-2015

Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Skład, automatyzacja i oskryptowanie: Foxrabbit
Projekt graficzny okładki: Alina Rybacka-Gruszczyńska
Zdjęcia: Rafał Nebelski, Alina Rybacka-Gruszczyńska

Projektujemy w oparciu o uwielbienie do liter i szwajcarskiej precyzji. Automatyzujemy złożone zadania DTP – bazy danych, tabele, listy, infografiki, mapy... Planujemy wykonawstwo i zarządzanie procesem publikacji – na papierze i na każdym innym nośniku.^ Wróć na górę