znajdź projektanta

dom produkujący energię

Infografiki opisujące oszczędności związane z budową domu ekologicznego. Staraliśmy się przełamać istniejący stereotyp domu ekologicznego jako drogiej i przez to niedostępnej masowo technologii.

opracowanie danych: Marta Duda, Jan Duda
projekt graficzny: Alina Rybacka-Gruszczyńska


Projektujemy w oparciu o uwielbienie do liter i szwajcarskiej precyzji. Automatyzujemy złożone zadania DTP – bazy danych, tabele, listy, infografiki, mapy... Planujemy wykonawstwo i zarządzanie procesem publikacji – na papierze i na każdym innym nośniku.^ Wróć na górę