znajdź projektanta

Common Core Curriculum

Tytuł: Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU
Wydawca: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Rok wydania: 2017

Projekt graficzny i skład: Tomasz Kuc, Grzegorz Urawski (Foxrabbit)

Książkowe opracowanie pełnego sylabusa, jakiemu podlegają wszystkie szkolenia przeprowadzane przez Agencję Frontex. Publikacja przygotowana została w formie wielostronicowych tabel zorganizowanych w sekcje tematyczne. Każdej sekcji został przypisany kod kolorystyczny. Z powodu bardzo napiętego harmonogramu (3 tygodnie od analizy projektu do oddania do druku) proces łamania tabel w Adobe Indesign był półautomatyczny – wspierany napisanymi specjalnie w tym celu skryptami Adobe Scripts.


Projektujemy w oparciu o uwielbienie do liter i szwajcarskiej precyzji. Automatyzujemy złożone zadania DTP – bazy danych, tabele, listy, infografiki, mapy... Planujemy wykonawstwo i zarządzanie procesem publikacji – na papierze i na każdym innym nośniku.^ Wróć na górę