znajdź projektanta

Alumni Book Memorabilia

Alumni Book Memorabilia 
of European Joint Master’s in Strategic Border Management, 2015-2017

Wydawca: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Projektant graficzny: Marcelina Michalczyk, Tomasz Kuc
Zdjęcia: Rafał Nebelski

Pamiątkowy album wydany z okazji zakończenia pierwszej edycji studiów podyplomowych prowadzonych przez Agencję Frontex. Przygotowany na uroczystość wręczenia dyplomów w Salamance. Publikacja zawiera biografie wykładowców oraz absolwentów. Oprócz przygotowania koncepcji graficznej, studio Foxrabbit odpowiadało za wybór formy, przygotowanie oprawy oraz nadzór na produkcją.

Projektujemy w oparciu o uwielbienie do liter i szwajcarskiej precyzji. Automatyzujemy złożone zadania DTP – bazy danych, tabele, listy, infografiki, mapy... Planujemy wykonawstwo i zarządzanie procesem publikacji – na papierze i na każdym innym nośniku.^ Wróć na górę