znajdź projektanta

Ubezpieczenia dla projektantów

DTP

Ubezpieczenie medyczne

Medicover

Wypadek

- Wykonujesz zlecenie dla klienta i chcesz ubezpieczyć się od swojego błędu np. od skutków (konsekwencji) wysłania błędnego pliku do drukarni? 
- Potrzebujesz polisy ubezpieczeniowej pod zlecenie / przetarg dla klienta?
- W czasie montażu materiałów graficznych na zewnątrz i/lub wewnątrz możesz uszkodzić czyjeś mienie np. elewację, samochód, witrynę komputer klient itp.?
- Chcesz mieć zabezpieczenie na wypadek naruszenia praw intelektualnych i refundowany koszt reprezentacji w sądzie z tego tytułu
/ w takim postępowaniu?
- Pracujesz na umowę o dzieło i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego lub preferujesz prywatną opieką zdrowotną?
- Chcesz mieć zabezpieczenie finansowe na wypadek utraty
czasowej lub całkowitej zdolności do pracy?
- Chcesz mieć wsparcie finansowe w razie wypadku za sprawą ubezpieczenia NNW?

Od powyższych i innych wydarzeń związanych z codziennie wykonywaną pracą i życiem możesz ubezpieczyć się korzystając z oferty przygotowanej specjalnie dla członków STGU, z uwzględnieniem potrzeb zawodu projektanta graficznego, w wyjątkowo niskich cenach.  

Do wyboru masz polisy:

- ubezpieczenie OC działalności projektanta
jedyna tego typu grupowa polisa zawodowa w Polsce, w 4 wariantach 
już od 200 zł / rok - dlaczego warto, szczegóły, kup tutaj

Polisa OC ogólna pokryje szkody polegające na zniszczeniu mienia naszego klienta, kiedy było przechowywane w naszym biurze, a maiło miejsce zalanie. Polisa OC zawodowa pokryje koszty po stronie klienta, wynikające z naszych błędów przy realizacji zamówienia, np. opóźnienie czy przesłanie błędnego pliku. Poniżej prezentujemy warunki programu ubezpieczeniowego w HESTIA S.A. wynegocjowanego przez brokera ubezpieczeniowego STGU, który dzięki sile przetargowej naszej grupy, zapewnił warunki nieosiągalne przy indywidualnym ubezpieczeniu wykupowanym samodzielnie.

- ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) 
15 zł / miesiąc - dlaczego warto, szczegóły, kup tutaj

Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zostały specjalnie wynegocjowane z myślą o tych osobach, które za niewielka składkę chcą zabezpieczyć się od zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tak, aby zapewnić sobie lub rodzinie realne wsparcie finansowe.

Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest, jako przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w wyniku, którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o zawał serca lub udar mózgu i przyjmuje się, że stanowią nieszczęśliwy wypadek.

Wszelkich informacji odnośnie oferowanego programu ubezpieczenia udzielają STGU i Kancelaria brokerska B&K Brokerzy i Konsultanci.

- karta Multisport (sieć obiektów sportowych) - sprawdź tutaj

- karta Medicover (sieć prywatnych przychodni zdrowotnych) - sprawdź tutaj^ Wróć na górę