znajdź projektanta

Warszawska Jesień 2016

zadanie

Warszawska Jesień to jedyny w Polsce festiwal o randze i skali międzynarodowej, w całości poświęcony poważnej muzyce współczesnej.

Szczególną rolę w programie 59. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej, odgrywają utwory operowe. Na wielu scenach przedstawione zostają dzieła wielowymiarowe, angażujące ucho i oko odbiorcy i odwołujące się do jak najszerszej sfery jego wyobraźni.

Zadanie, to zaprojektowanie plakatów: głównego i Małej Warszawskiej Jesieni; opracowanie wszystkich materiałów drukowanych: książki programowej, zaproszeń, karnetów, przewodników, biletów, płyt CD itp. oraz stworzenie scenariusza i realizacja spotu filmowego.

 
rozwiązanie

Plakat przedstawia formę przestrzenną o nieokreślonej i nieoczywistej geometrii.
Jest to odwołanie do wielowymiarowej przestrzeni wydarzenia scenicznego, jakim jest opera.
Ta swoista głębia może być mierzona dźwiękiem muzyki, głosem i ruchem wykonawcy, obiektami scenografii.

Spot filmowy pozwala nam wejść w tę przestrzeń; doświadczyć przez chwilę jej akustycznych właściwości.

Plakat „Małej Warszawskiej Jesieni” przedstawia siatkę bryły geometrycznej, jakby gotowej do wycięcia i sklejenia w przestrzenny model. Jednak taka bryła nie istnieje i niejednoznaczność staje się polem i przestrzenią dla dziecięcej wyobraźni.

Wszystkie wydawnictwa i pozostałe elementy identyfikacji Festiwalu eksploatują opisane motywy.

Delikatesy&Frykasy to zespół kreatywnych profesjonalistów w dziedzinie design'u, komunikacji i strategii marketingowej. W tworzeniu przemyślanych projektów graficznych, opakowań, identyfikacji wizualnych, komunikacji interaktywnej oraz kampanii reklamowych łączymy kompetencje z wyobraźnią.^ Wróć na górę