znajdź projektanta

Warszawska Jesień 2013

zadanie

Warszawska Jesień to jedyny w Polsce festiwal o randze i skali międzynarodowej, w całości poświęcony poważnej muzyce współczesnej.
To festiwal „z pamięcią”: prezentuje nową muzykę w kontekście przeszłości. Jest to kontekst muzyki poważnej i tradycji samego Festiwalu. Idea przewodnia 56. edycji to Nowe w kontekście.
W programie znalazły się trzy duże kompozycje mistrzów: Lutosławskiego, Góreckiego i Pendereckiego.
Stanowią one kontekst dla muzyki najnowszej, kompozytorów młodej generacji, najnowszych technologii, współczesnych formuł: performance’ów, instalacji, muzyki przestrzennej, form audiowizualnych. Zadaniem było zaprojektowanie plakatów: głównego
i Małej Warszawskiej Jesieni; opracowanie wszystkich materiałów drukowanych: książki programowej, zaproszeń, karnetów, przewodników, biletów, płyt CD, afisza informacyjnego itp. oraz stworzenie scenariusza i realizacja spotu filmowego.

rozwiązanie

W pierwszej kolejności powstały plakaty Festiwalu – główny, oraz Małej Warszawskiej Jesieni. Zastosowana forma trójkąta,
w swoim znaczeniu, odnosi się do „trójcy” mistrzów – Lutosławskiego, Góreckiego i Pendereckiego, jak również do przestrzeni zawartej pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Gama kolorystyczna została opracowana na podstawie obrazów Canaletta (1721-1780), przedstawiających widoki Warszawy. Główny motyw i kolorystyka znalazły następnie zastosowanie we wszystkich elementach komunikacji wizualnej Festiwalu. Książka programowa została zaprojektowana ze szczególną dbałością o funkcjonalność i estetykę: począwszy od stworzenia przejrzystego układu stron, systemu funkcjonalnej paginacji, poprzez wybór krojów pisma (klasycznego, szeryfowego w połączeniu z modernistycznym, jednoelementowym), skończywszy na doborze papierów – szlachetnych, niepowlekanych, o szczególnych walorach estetycznych.

Program dla dzieci – uczestników Małej Warszawskiej Jesieni – został ubrany w kombinatoryczną formę składanej zabawki-gry.

Spot filmowy, to animacja w stylistyce op-artu z muzyką będącą fragmentem współczesnej kompozycji (Tadeusz Wielecki „Czas kamieni"). Tworząc iluzję ruchu w określonej trójkątami przestrzeni, odnosi się do idei przewodniej tegorocznej edycji Warszawskiej Jesieni.

Delikatesy&Frykasy to zespół kreatywnych profesjonalistów w dziedzinie design'u, komunikacji i strategii marketingowej. W tworzeniu przemyślanych projektów graficznych, opakowań, identyfikacji wizualnych, komunikacji interaktywnej oraz kampanii reklamowych łączymy kompetencje z wyobraźnią.^ Wróć na górę